Hướng dẫn thanh toán qua ngân hàng

I.  Điều kiện sử dụng dịch vụ.

-   Quý khách phải có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Vietcombank;
-   Quý khách phải đăng ký dịch vụ Ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking và Ngân hàng qua tin nhắn di động SMS-B@nking của Vietcombank.

II.  Hướng dẫn thanh toán:

Bước 1: Quý khách truy cập vào website http://www.vban.vn

 

Bước 2: Lựa chọn dịch vụ thanh toán hóa đơn:

 

Quý khách lựa chọn sản phẩm/dịch vụ cần thanh toán trên menu 

Bước 3: Lựa chọn phương thức thanh toán

 

Sau khi lựa chọn sản phẩm, dịch vụ, Quý khách chọn ngân hàng thanh toán là Vietcombank và nhấn nút  “Tiếp tục”.

Bước 4: Kiểm tra thông tin thanh toán

 

Tại màn hình tiếp theo, Quý khách kiểm tra lại Thông tin đơn hàng và bấm “Tiếp tục“ để thực hiện chuyển sang trang ngân hàng điện tử VCB-iB@nking.

 

Bước 5: Nhập tên truy cập và mật khẩu VCB-iB@nking của khách hàng:

 

Bước 6: Khách hàng chọn tài khoản thanh toán và hình thức nhận mã xác thực:

 

-  Chọn tài khoản thanh toán (nếu khách hàng có nhiều tài khoản);
-  Chọn hình thức nhận mã giao dịch (Qua SMS B@nking hoặc sử dụng thẻ EMV);
-  Phần nội dung thanh toán đã được hiện thị tự động;
-  Xác nhận đã đọc hiểu Quy định thanh toán điện tử qua VCB-iB@nking;
-  Nhấn nút “Xác nhận” để chuyển sang màn hình tiếp theo.
   

    

Bước 7: Nhập mã giao dịch đã được gửi tới khách hàng để xác thực thanh toán

 

-  Nhập mã giao dịch OTP nhận được vào ô Mã giao dịch
-  Nhấn nút “Thanh toán” để thực hiện thanh toán;
-  Nhấn phím “Quay lại” để quay lại màn hình trước đó

 

Bước 8: Cung cấp sản phẩm, dịch vụ

 

Sau khi thanh toán thành công, Quý khách sẽ được chuyển về website vban.vn với thông báo về kết quả cung cấp dịch vụ:

Hỗ trợ liên quan