Quy định bảo hành đổi hàng

1. Chính sách đổi trả:
 
Khách hàng có quyền ĐỔI sản phẩm khác hoặc TRẢ sản phẩm và lấy lại tiền
 
2. Điều kiện đổi trả:
 
  • Còn hóa đơn mua hàng
  • Còn đầy đủ hộp sản phẩm
  • Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm
  • Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có)
  • Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác
 
3. Bảo hành: Theo đúng chính sách bảo hành của nhà sản xuất

Hỗ trợ liên quan